Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 14 d'abril de 2016
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre les activitats de l'Institut amb relació a les polítiques energètiques (Tram. 356-00029/11)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les centrals nuclears (Tram. 250-00034/11)

  Joan Coscubiela Conesa, Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 12; esmenes: BOPC, 63, 14)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un sistema d'accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics (Tram. 250-00053/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 4; esmenes: BOPC, 69, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (Tram. 250-00066/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 18; esmenes: BOPC, 69, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'inici d'un projecte turístic de difusió nacional i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida (Tram. 250-00087/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 46; esmenes: BOPC, 80, 5)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'una pedrera a l'Argentera (Tram. 250-00113/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 18; esmenes: BOPC, 80, 6)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Indústria davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre el clúster industrial de Catalunya (Tram. 356-00034/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Salvador Duarte, president de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre les activitats de la Confederació i la situació dels treballadors autònoms (Tram. 356-00035/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Pacte Més Indústria davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre aquest pacte (Tram. 356-00045/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre les polítiques en matèria d'universitats i recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Tram. 356-00052/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de responsables del Pacte Més Indústria davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informin sobre la situació del sector industrial i sobre l'estat de les mesures del Pacte Més Indústria (Tram. 356-00070/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Compareixença del director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre les activitats de l'Institut amb relació a les polítiques energètiques (Tram. 357-00054/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

Nota: (*) La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya com a punt 2 de l'ordre del dia.