Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 31 de març de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació de l'empresa Covestro, de la Canonja (Tram. 356-00031/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació de l'empresa Covestro, de la Canonja (Tram. 356-00036/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.(*)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el sector químic de Tarragona (Tram. 250-00073/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 25; esmenes: BOPC, 69, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball per a afrontar la crisi del grup Volkswagen (Tram. 250-00004/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 3; esmenes: BOPC, 63, 13)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball sobre la crisi en el sector de l'automoció (Tram. 250-00020/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 15; esmenes: BOPC, 63, 13)

 • 6

  Compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a explicar la situació de l'empresa Covestro, de la Canonja (Tram. 357-00022/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

Nota: (*) La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat després de substanciar els tres primers punts de l'ordre del dia.