Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 25 de febrer de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00006/11)

    Jordi Baiget i Cantons, Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement

    Sessió informativa.