Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 19 de juliol de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions aparegudes amb relació a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 355-00079/11)

  Dolors Bassa i Coll, Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions relatives a les fundacions del tercer sector social que paguen lloguers excessius a empreses participades per elles mateixes (Tram. 355-00080/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Joan González, representant de l'Associació Catalana Nabiu, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les activitats d'aquesta associació (Tram. 356-00703/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Familiars de les Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les residències per a gent gran de Barcelona (Tram. 356-00715/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de la Gent Gran de Barcelona davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les residències per a gent gran de Barcelona (Tram. 356-00716/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè presenti l'Informe econòmic i social ACRA 2016 (Tram. 356-00719/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.