Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 24 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'adequació i la posada en marxa d'un centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00935/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 372, 26; esmenes: BOPC, 410, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'atenció a polítiques socials i la dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00936/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 372, 27; esmenes: BOPC, 410, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un centre residencial d'atenció educativa a Terrassa (Tram. 250-00946/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 21; esmenes: BOPC, 410, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adequació i posada en marxa del centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa (Tram. 250-00947/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 22; esmenes: BOPC, 410, 10)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'incident ocorregut al centre de menors de Can Rubió, d'Esparreguera (Tram. 354-00167/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'apunyalament d'un menor tutelat en un carrer de Barcelona (Tram. 354-00169/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Centres Especials de Treball d'Iniciativa Privada davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els reptes i les dificultats dels centres especials de treball (Tram. 356-00633/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Dolors Danés i Pons, responsable de Cooperació Internacional al Desenvolupament (Àfrica Subsahariana) de la Xarxa de Consum Solidari, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el contingut del document de sensibilització sobre els matrimonis forçats (Tram. 356-00635/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Veïnal Victoria Kent davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels edificis d'habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00640/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les accions i els objectius del Col·legi (Tram. 356-00653/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Helena Motos Hervás, en representació del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del sector amb relació a la qualitat del servei i el seu finançament (Tram. 356-00658/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la Capacitat Intel·lectual, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre el Projecte integral d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual (Tram. 357-00369/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.