Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 10 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 202-00018/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 89, 29)

 • 2

  Compareixença del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre les bases de la llei catalana de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 357-00446/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre les bases de la llei catalana de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 357-00447/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.