Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 356-00603/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 356-00605/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 1 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00720/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 169)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar (Tram. 250-00865/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 339, 44; esmenes: BOPC, 370, 72)

 • 5

  Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació (Tram. 202-00033/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 152, 13)

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 202-00018/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 89, 29)

 • 7

  Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  • 7.1

   Proposta d'audiència en ponència de Carolina Homar, directora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01361/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.2

   Proposta d'audiència en ponència de Jordi Tudela, exdirector del Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (Prodep), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01362/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.3

   Proposta d'audiència en ponència d'Andrés Rueda, president de l'Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (Ascad), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01363/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.4

   Proposta d'audiència en ponència de Núria Fustier, professora de treball social a la Universitat de Barcelona i consultora de polítiques socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01364/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.5

   Proposta d'audiència en comissió de José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01416/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.6

   Proposta d'audiència en comissió de Vicente Botella, representant de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01436/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.7

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01437/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01438/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.9

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01439/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01440/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.11

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01444/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.12

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01445/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.13

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01446/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.14

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01447/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.15

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Suara Cooperativa amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01448/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.16

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Creu Roja de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01449/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.17

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació Ecom amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01450/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.18

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Dincat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 352-01451/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d'acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d'aturar-lo (Tram. 354-00154/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Boix, presidenta de l'Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'entitat, els seus problemes i les respostes necessàries (Tram. 356-00597/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre la transparència del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament (Tram. 250-00889/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 352, 32; esmenes: BOPC, 383, 63)