Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 1 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'actualització de la cartera de serveis socials per a incloure-hi els tractaments de logopèdia (Tram. 250-00749/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 22; esmenes: BOPC, 316, 27)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el suport a l'autonomia a la pròpia llar i la protecció dels seus beneficiaris (Tram. 250-00761/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 292, 31; esmenes: BOPC, 330, 73)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el sensellarisme (Tram. 250-00786/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 305, 55; esmenes: BOPC, 343, )

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Adolfo Sánchez García davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les activitats de la Fundació Espanyola de la Tartamudesa (Tram. 356-00535/11)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Iván Ruiz Acero, en representació de l'Associació Teadir, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les dificultats a què s'enfronten les famílies amb fills amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 356-00541/11)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta d'audiència en comissió d'Enric Morist i Güell, representant de la Creu Roja a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01188/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Creu Roja de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01250/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audiència en comissió de Mohamed Alami Susi, president d'Itran, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01189/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audiència en comissió de Rosa Maria Cendón, representant de Sicar Adoratrius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01190/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audiència en comissió de Guiomar Todó, representant de Save the Children a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01191/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audiència en comissió d'Aina Masgoret Ràfols, representant de Save the Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01234/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audiència en comissió de Ferran Busquets, representant d'Arrels, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01192/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audiència en comissió de Montse Pineda Lorenzo, representant de Creación Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01193/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Pineda, representant de Creació Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01229/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01194/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01244/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01195/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió de Lídia Puigvert, en representació de la Community of Researchers on Excellence for All (CREA) de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01196/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audiència en comissió d'Eva Gajardo, secretària d'Igualtat de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01197/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audiència en comissió d'Eva Gajardo, representant de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01232/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audiència en comissió de Núria Milà, en representació de l'entitat Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01198/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia, representant de Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01237/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audiència en comissió de Mar Serna, vicepresidenta de l'Associació de Dones Jutges d'Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01199/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01200/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audiència en ponència d'Eugeni Rodríguez, membre de l'Observatori contra l'Homofòbia, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01215/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audiència en comissió de Joaquim Roqueta, en representació de Gais Positius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01201/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audiència en comissió d'Alba Cuevas, portaveu de SOS Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01202/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audiència en ponència d'Alba Cuevas, representant de SOS Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01211/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01236/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audiència en comissió de Carmen Méndez, directora de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01203/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audiència en comissió de Mari Carmen Riu, presidenta de l'Associació Dones No Estàndards, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01204/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Proposta d'audiència en comissió de Montse Pineda, coportaveu de la Plataforma CEDAW Ombra Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01205/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 33

  Proposta d'audiència en comissió d'Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió Social de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01206/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 34

  Proposta d'audiència en comissió d'Alba Garcia, representant de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01231/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 35

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01207/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 36

  Proposta d'audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes, representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01249/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 37

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01208/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 38

  Proposta d'audiència en ponència de Fàtima Taleb, regidora de Badalona en Comú, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01209/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 39

  Proposta d'audiència en ponència d'Aziz Fayé, portaveu del Sindicat de Manters, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01210/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 40

  Proposta d'audiència en ponència de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01212/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 41

  Proposta d'audiència en ponència d'Angela Davis, professora de filosofia de la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz (Estats Units d'Amèrica), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01213/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 42

  Proposta d'audiència en ponència de Patsili Toledo, membre de Feminicidio.net, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01214/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 43

  Proposta d'audiència en ponència de Guillem Fernàndez, membre de Coop57, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01216/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 44

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del projecte Crimenesdeodio.net amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01217/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 45

  Proposta d'audiència en comissió de Tània Verge, representant de Feministes per la Independència, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01227/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 46

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Ca la Dona amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01228/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 47

  Proposta d'audiència en comissió de Verònica Lafont, representant del col·lectiu LGTB Terrassa, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01230/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 48

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Viu Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01233/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 49

  Proposta d'audiència en comissió de Marta Obdúlia, representant de la fundació ECOM, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01235/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 50

  Proposta d'audiència en comissió d'Adriana Ribas, representant d'Amnistia Internacional, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01238/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 51

  Proposta d'audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, membre de l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01239/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 52

  Proposta d'audiència en comissió de Jonathan Rodríguez, representant de Sitges Voluntaris Socials, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01240/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 53

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01241/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 54

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01242/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 55

  Proposta d'audiència en comissió d'Emilio Ruiz, representant del Casal Lambda, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01243/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 56

  Proposta d'audiència en comissió de Rosa Cadena, representant de Dincat, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01245/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 57

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Salut Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01246/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 58

  Proposta d'audiència en comissió de Francesc Xavier Jaurena, representant de Filnet, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01247/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 59

  Proposta d'audiència en comissió de Miguel Àngel Aguilar, membre del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01248/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 60

  Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Centeno, representant de Vida Independent, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01251/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 61

  Proposta d'audiència en comissió de Pablo Nuevo López, professor de dret a la Universitat Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01252/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 62

  Proposta d'audiència en comissió de Xavier Torrens, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 352-01253/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 63

  Proposta d'audiència en comissió de Josep Miró i Ardèvol, president d'e-Cristians, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 352-01254/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 64

  Compareixença d'una representació de la cooperativa Apindep Ronçana davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre els objectius i la finalitat de l'entitat (Tram. 357-00266/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.