Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 16 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 (Tram. 356-00408/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a explicar el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 (Tram. 357-00298/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar, tot seguit, la compareixença del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.