Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 202-00017/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 89, 22)

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 202-00018/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 89, 29)

 • 3

  Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  • 3.1

   Proposta d'audiència en comissió de Mireia Barba, responsable del Projecte Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00504/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.2

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna González Batlle, en representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00505/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.3

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna Tardà, en representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00506/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.4

   Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Argemí, presidenta de la Plataforma Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00507/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.5

   Proposta d'audiència en comissió de Raquel Díaz, en representació del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00508/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.6

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Ysern, director de l'Estudi de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00509/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.7

   Proposta d'audiència en comissió de Buenaventura Guamis, director del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00510/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.8

   Proposta d'audiència en comissió d'Aina González, en representació d'Innovació Ambiental al Servei de la Societat, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00511/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.9

   Proposta d'audiència en comissió de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00512/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.10

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Marc de Miquel, en representació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00513/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.11

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Tejedo, director general de Mercabarna, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00514/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.12

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Faura, director del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00515/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.13

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna González Batlle, en representació del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00516/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.14

   Proposta d'audiència en comissió de Mercè Darnell, cap de Programes i Serveis de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00517/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.15

   Proposta d'audiència en comissió de Francesc Pujades, en representació d'Aliments Solidaris de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00518/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.16

   Proposta d'audiència en comissió de David Esteller, responsable del Projecte Aecoc contra el malbaratament alimentari, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00519/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.17

   Proposta d'audiència en comissió de Faustino Mora, president del Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00520/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.18

   Proposta d'audiència en comissió de Nani Moré, en representació de l'Associació de Menjadors Ecològics Escolars, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00521/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.19

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Cassany, director de Promic Group, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00522/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.20

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Ribera, director general de Copiral, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00523/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.21

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Riera, en representació d'Unió de Pagesos, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00524/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.22

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Molas, president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00525/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.23

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Casals, en representació del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00526/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.24

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00527/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.25

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Campus de l'Alimentació de Torribera, de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00528/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.26

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00529/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.27

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00530/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.28

   Proposta d'audiència en comissió d'Antoni de Ribera, en representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00531/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.29

   Proposta d'audiència per escrit de Niki Charalampopoulou, en representació de Feedback de Londres, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00532/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.30

   Proposta d'audiència per escrit de Matteo Guidi, en representació de Last Minute Market Bologna, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00533/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.31

   Proposta d'audiència per escrit de Hannah Semler, en representació de Healthy Acadia de Maine, dels Estats Units d'Amèrica, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00534/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.32

   Proposta d'audiència per escrit d'Álvaro Sáiz, en representació de Nevera Solidària, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00535/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.33

   Proposta d'audiència per escrit de Mari Cruz Martín, en representació de Prosalus - Yo no desperdicio, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00536/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.34

   Proposta d'audiència per escrit de Carlos Sánchez Reyes de Palacio, en representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00537/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.35

   Proposta d'audiència per escrit d'Enric Cortinhas, en representació de Naturalistes de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00538/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.36

   Proposta d'audiència per escrit de Cristina Romero, impulsora a Change.org de la iniciativa d'evitar llençar aliments als menjadors escolars i membre de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Teresa de Pallejà, de Fortià, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00539/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.37

   Proposta d'audiència per escrit d'Ester Vivas, periodista especialitzada en alimentació, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00540/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.38

   Proposta d'audiència per escrit de Xavier Montagut, economista i escriptor, i membre de la Xarxa de Consum Solidari, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00541/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.39

   Proposta d'audiència per escrit de Josep Tuson, enginyer agrícola, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00542/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.40

   Proposta d'audiència per escrit de Marta Vila, en representació de l'Agència d'Ecologia Urbana Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00543/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.41

   Proposta d'audiència per escrit de Gustau Duch, en representació de Veterinaris sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00544/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.42

   Proposta d'audiència per escrit de Lourdes Viladomiu, professora d'economia agrària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00545/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.43

   Proposta d'audiència per escrit de Dani Giménez, en representació de Nutrició sense Fronteres - Aspcat, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00546/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.44

   Proposta d'audiència per escrit d'Ángel Royo, inspector de Salut del Baix Camp i impulsor del programa d'aprofitament d'aliments de Reus, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00547/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.45

   Proposta d'audiència per escrit d'Esther López, en representació del punt de distribució de la Creu Roja al Prat de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00548/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.46

   Proposta d'audiència per escrit d'Anna González, responsable de Responsabilitat Social Corporativa de Caprabo, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00549/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.47

   Proposta d'audiència per escrit de Margarita Muñoz, responsable de Medi Ambient i de Responsabilitat Social Corporativa de Mercadona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00550/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.48

   Proposta d'audiència per escrit de Carmen Picot, responsable de Responsabilitat Social Corporativa de Supermercats Consum, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00551/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.49

   Proposta d'audiència per escrit d'Alfons López, en representació d'Espai Ambiental, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00552/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.50

   Proposta d'audiència per escrit d'Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00553/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.51

   Proposta d'audiència per escrit de Felipe Celis, xef i professor de l'Escola CETT, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00554/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.52

   Proposta d'audiència per escrit d'Enric Carreres, en representació de l'Escola Maristes de Lleida, centre pioner d'un programa d'antimalbaratament al menjador de l'escola, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00555/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.53

   Proposta d'audiència per escrit de Pepe García, en representació de l'empresa Càtering Campos Estela, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00556/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.54

   Proposta d'audiència per escrit d'Ana Palencia, en representació d'Unilever, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00557/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.55

   Proposta d'audiència per escrit de Joan Vila Borrell, en representació de Grefacsa, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00558/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.56

   Proposta d'audiència per escrit de Gemma Safont, en representació d'Espai Rural de Gallecs, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00559/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.57

   Proposta d'audiència per escrit de Joan Amat, productor de Bladverd, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00560/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.58

   Proposta d'audiència per escrit de Mauri Bosch, productor agrícola de Xim-Xim, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00561/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.59

   Proposta d'audiència per escrit de Ramon Llonch Sáiz, productor de Kopgavà, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00562/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.60

   Proposta d'audiència en comissió de Marta Vilà, cap de l'Àrea de Residus i Cicle dels Materials de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00563/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.61

   Proposta d'audiència en comissió d'Albert Sales, professor associat de la Universitat Pompeu Fabra i especialista en pobresa i exclusió social, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00564/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.62

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum Solidari i activista per la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00565/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.63

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Gascon, investigador sobre la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00566/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.64

   Proposta d'audiència en comissió de Mercè Darnell, en representació de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00567/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.65

   Proposta d'audiència en comissió de Javier Guzmán, en representació de Veterinaris sense Fronteres i de Justícia Alimentària Global, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00568/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.66

   Proposta d'audiència en comissió de Janet Sanz, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00569/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.67

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum responsable amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00570/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.68

   Proposta d'audiència en comissió de Montse Argemí, presidenta de la Plataforma Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00571/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.69

   Proposta d'audiència en comissió de Mireia Barba, fundadora d'Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00572/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.70

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del projecte europeu Refresh amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00573/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.71

   Proposta d'audiència en comissió d'Eduard Arruga, en representació del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00574/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.72

   Proposta d'audiència en comissió d'Esther López, en representació del punt de distribució de la Creu Roja del Prat de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00575/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.73

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Ysern, director de l'Estudi de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00576/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.74

   Proposta d'audiència en comissió d'Arash Derambarsh, impulsor de la reforma legal sobre el malbaratament alimentari a França, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00577/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.75

   Proposta d'audiència en comissió de Mercè Darnell, en representació de Càritas, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00578/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.76

   Proposta d'audiència en comissió d'Álvaro Saiz, en representació del projecte Nevera Solidària, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00579/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.77

   Proposta d'audiència en comissió de Carlos Sánchez Reyes de Palacio, en representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00580/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.78

   Proposta d'audiència en comissió de Chema Gil, en representació del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00581/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.79

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna González, en representació del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00582/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.80

   Proposta d'audiència en comissió de Marc Simón, en representació de l'Obra social "la Caixa", amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00583/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.81

   Proposta d'audiència en comissió de David Esteller, en representació de l'Associació Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00584/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.82

   Proposta d'audiència en comissió de Raimon Tagliavini i Jorge Soler, juristes experts en matèria de responsabilitat extracontractual, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00585/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.83

   Proposta d'audiència en comissió de José Piñeiro Salgado, jurista expert en matèria de responsabilitat extracontractual, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00586/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.84

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Gremi Provincial de Distribuïdors d'Alimentació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00587/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.85

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00588/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.86

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00589/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.87

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Gremi de Detallistes i Autoserveis d'Alimentació de Barcelona i Província amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00590/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.88

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la fundació Banc dels Aliments de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00591/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.89

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Càritas Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00592/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.90

   Proposta d'audiència per escrit de Niki Charalampopoulou, en representació de Feedback-Londres, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00593/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.91

   Proposta d'audiència per escrit de Matteo Guidi, en representació de Last Minute Market Bologna, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00594/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.92

   Proposta d'audiència en comissió de Mireia Barba, en representació d'Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00595/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.93

   Proposta d'audiència en comissió de Chema Gil, en representació del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00596/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.94

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Ysern, director de l'Estudi de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00597/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.95

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00598/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.96

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00599/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.97

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Catalana de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00600/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.98

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Tejedo, director general de Mercabarna, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00601/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.99

   Proposta d'audiència en comissió de Núria Pedraza, directora de Comunicació de l'Associació Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00602/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.100

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Pujadó, director del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00603/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.101

   Proposta d'audiència en comissió de Maria Teresa Bros, responsable del Departament de Seguretat Alimentària del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00604/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.102

   Proposta d'audiència en comissió de Maite Múrria, en representació de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00605/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.103

   Proposta d'audiència en comissió de Carlota Basols, responsable de Programes d'Inclusió Social i Pobresa de Creu Roja de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00606/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.104

   Proposta d'audiència en comissió de Carme Sabater, presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat: Salut, Consum i Alimentació, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00607/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.105

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna Burgués, membre de la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00608/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.106

   Proposta d'audiència en comissió d'Antoni de Ribera, en representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00609/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.107

   Proposta d'audiència en comissió d'Àlex Goñi, president de Pimec Comerç, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00610/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.108

   Proposta d'audiència en comissió d'Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00611/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys

  • 4.1

   Proposta d'audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00399/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.2

   Proposta d'audiència en comissió de Carlos Villagrasa Alcalide, president del Congrés de la Infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00400/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.3

   Proposta d'audiència en comissió de Mario Cuixart Cardús, vicepresident de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00401/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.4

   Proposta d'audiència en comissió de Quima Oliver Ricart, coordinadora d'UNICEF a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00402/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.5

   Proposta d'audiència en comissió de Rosa Balaguer, en representació del Casal dels Infants, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00403/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.6

   Proposta d'audiència en comissió d'Emilie Rivas, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00408/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.7

   Proposta d'audiència en comissió de Conxita Martínez Martínez, presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00409/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.8

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna Suñer, en representació de la Plataforma d'Infància per Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00410/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.9

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna Folch, presidenta de l'UNICEF a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00411/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.10

   Proposta d'audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00427/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.11

   Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Aguilera, en representació de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00428/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00429/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00430/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.14

   Proposta d'audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de l'UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00431/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.15

   Proposta d'audiència en comissió d'Àngels Guiteras, en representació de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00432/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.16

   Proposta d'audiència per escrit d'una representació de l'Institut de Política Familiar amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00433/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.17

   Proposta d'audiència en comissió de Raúl Sánchez, director executiu de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00439/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.18

   Proposta d'audiència en comissió de Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00440/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.19

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00441/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.20

   Proposta d'audiència en comissió de representants de l'UNICEF a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00448/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.21

   Proposta d'audiència en comissió de representants de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00449/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.22

   Proposta d'audiència en ponència de representants de la Plataforma d'Infància de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00450/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.23

   Proposta d'audiència en comissió de representants de la Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00451/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.24

   Proposta d'audiència en comissió de Ferran Casas, doctor, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00452/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.25

   Proposta d'audiència en comissió de Marta Sadurní, doctora, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00453/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.26

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Amorós, doctor, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00454/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.27

   Proposta d'audiència en comissió de M. Ángeles Balsells, doctora, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00455/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.28

   Proposta d'audiència en comissió de representants de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00456/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.29

   Proposta d'audiència en comissió d'Olga Cantó, professora universitària, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00457/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.30

   Proposta d'audiència en comissió de Luis Ayala, catedràtic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00458/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.31

   Proposta d'audiència en comissió de Pau Marí-Klose, professor universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00459/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.32

   Proposta d'audiència en comissió de Gösta Esping-Andersen, catedràtic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00460/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.33

   Proposta d'audiència en comissió de Maria Truñó, directora de l'Institut Municipal d'Infància i Món Urbà, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00461/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.34

   Proposta d'audiència en comissió d'Albert Julià Cano, professor universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00462/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.35

   Proposta d'audiència en comissió de Margarita Marí-Klose, professora universitària, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00463/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.36

   Proposta d'audiència en comissió de representants de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00468/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.37

   Proposta d'audiència en comissió de representants de la Creu Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00469/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.38

   Proposta d'audiència en comissió de representants del Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00470/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.39

   Proposta d'audiència en comissió de David Aduriz, en representació de FICE Cat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00471/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.40

   Proposta d'audiència en comissió de Toni Vilà, autor d'un informe de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00472/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.41

   Proposta d'audiència en comissió de Júlia Montserrat, autora d'un informe de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00473/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.42

   Proposta d'audiència en ponència de Francisco Centeno López, educador social de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00474/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 4.43

   Proposta d'audiència en ponència de M. Carmen Fernández Ayerbe, diplomada en treball social, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (Tram. 352-00475/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació de noves places públiques en residències i centres de dia per a la gent gran a Lleida (Tram. 250-00549/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 201, 43; esmenes: BOPC, 238, 12)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de l'associacionisme educatiu amb infants i joves (Tram. 250-00555/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 169; esmenes: BOPC, 238, 13)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les persones amb dependència (Tram. 354-00086/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'obertura de diligències judicials arran de la presumpta comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat de menors d'edat (Tram. 354-00088/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè exposin els resultats de l'informe sobre la salut mental en el marc dels afers socials (Tram. 356-00286/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Noemí de la Calle Sifré, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Raúl Moreno Montaña, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Marta Ribas Frías, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Fernando Sánchez Costa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Gabriela Serra Frediani, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi de les conclusions de l'informe sobre dependència presentat per aquesta associació el 27 de juliol (Tram. 356-00296/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'establiment de prestacions econòmiques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec (Tram. 356-00300/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'establiment de prestacions econòmiques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec (Tram. 356-00301/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Famílies davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'establiment de prestacions econòmiques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec (Tram. 356-00302/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'establiment de prestacions econòmiques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec (Tram. 356-00303/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 356-00305/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l'Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 356-00306/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del cap del Departament de Prevenció de l'Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 356-00307/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del cap del Departament de Gestió de Matèria Orgànica de l'Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 356-00308/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença cap de l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 356-00309/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal (Tram. 356-00319/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la cooperativa APINDEP Ronçana davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els objectius i la finalitat de l'entitat (Tram. 356-00337/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'Alejandro Vilà, president de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la problemàtica social del diagnòstic de l'Alzheimer (Tram. 356-00341/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Compareixença d'una representació de l'Observatori de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a presentar l'informe sobre les persones immigrades en situació vulnerable (Tram. 357-00107/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 24

  Formulació oral d'una sol·licitud d'audiència amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

 • 25

  Proposta d'audiència en comissió d'Ignasi Giménez Renom, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i representant d'aquest consell al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 352-00743/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.