Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dilluns, 5 de setembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'atenció als joves tutelats afectats per una operació policial contra la pornografia infantil (Tram. 355-00044/11)

  Dolors Bassa i Coll, Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les raons per les quals el Departament no exerceix l'acusació popular en el procés contra l'exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona (Tram. 355-00039/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.