Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 20 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball del personal de centres residencials i de dia de gent gran i de persones amb discapacitat (Tram. 250-00321/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 18; esmenes: BOPC, 148, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la creació d'un casal per a la gent gran al barri del Pedró de Cornellà (Tram. 250-00422/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 61; esmenes: BOPC, 164, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el dret de l'infant a la llibertat de religió (Tram. 250-00441/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 36; esmenes: BOPC, 164, 13)

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació pel Suport a Persones amb Discapacitat Mental davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre els projectes de l'entitat (Tram. 357-00105/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.