Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de serveis socials (Tram. 250-00294/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 54; esmenes: BOPC, 148, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat (Tram. 250-00303/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 66; esmenes: BOPC, 148, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la residència per a gent gran de Batea (Tram. 250-00370/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 51; esmenes: BOPC, 164, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'elaboració del reglament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana (Tram. 250-00378/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 59; esmenes: BOPC, 164, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'una prestació social per a persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social (Tram. 250-00421/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 60; esmenes: BOPC, 164, 12)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les raons per les quals el Departament no exerceix l'acusació popular en el procés contra l'exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona (Tram. 354-00073/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sector de la Discapacitat de la Federació d'Educació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les activitats i els problemes del sector (Tram. 356-00188/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Igualtat davant la Comissió d'Afers socials i Famílies perquè informi de l'aplicació de la Llei 11/2014 (Tram. 356-00210/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre els treballs de l'entitat (Tram. 357-00106/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.