Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima d'inserció (Tram. 250-00245/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 54; esmenes: BOPC, 120, 19)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la Llar Residència les Roquetes, al Garraf (Tram. 250-00280/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 36; esmenes: BOPC, 135, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments per polítiques socials (Tram. 250-00285/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 40; esmenes: BOPC, 135, 10)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació pel Suport a Persones amb Discapacitat Mental davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els projectes de l'entitat (Tram. 356-00147/11)

  Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els treballs de l'entitat (Tram. 356-00149/11)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè presenti l'informe sobre les persones immigrades en situació vulnerable (Tram. 356-00166/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Centeno, en representació de l'Oficina de Vida Independent, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els treballs de l'entitat per al dret a la vida independent i a l'assistència personal de les persones amb diversitat funcional (Tram. 356-00171/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.