Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 13 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la pobresa energètica (Tram. 250-00134/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 39; esmenes: BOPC, 87, 18)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el seguiment de l'autisme (Tram. 250-00142/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 47; esmenes: BOPC, 87, 19)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials (Tram. 250-00166/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 66, 62; esmenes: BOPC, 101, )

 • 4

  Compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de les persones amb discapacitat (Tram. 357-00021/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.