Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 30 de març de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre

  • 1.1

   Proposta de compareixença d'Antonio Centeno, en representació del Fòrum de Vida Independent, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00001/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.2

   Proposta de compareixença d'Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat i de la Fundació Ecom, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00002/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.3

   Proposta de compareixença d'Andrés Rueda, en representació de l'Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00003/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.4

   Proposta de compareixença de Jordi Tudela, exdirector del Programa per a l'impuls i ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProDep), amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00004/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.5

   Proposta de compareixença d'Àlex Moreno, en representació del col·lectiu Papás de Àlex - Associació per la Defensa dels Drets dels Discapacitats i llurs Famílies, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00005/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.6

   Proposta de compareixença de Vicente Botella, en representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00006/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.7

   Proposta de compareixença de Lluís Bou, president de Geriàtrics Catalans, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00007/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.8

   Proposta de compareixença de Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00008/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.9

   Proposta de compareixença d'Oriol Illa, president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00009/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.10

   Proposta de compareixença d'Assumpció Ros, presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00010/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.11

   Proposta de compareixença de Júlia Montserrat, economista, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00011/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00012/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00013/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00014/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.15

   Proposta de compareixença de Joan Ramon Ruiz i Nogueres, director de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00015/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.16

   Proposta de compareixença de Carmela Fortuny i Camarena, exdirectora de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00016/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.17

   Proposta de compareixença de Carolina Homar, experta i exdirectora de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00017/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.18

   Proposta de compareixença d'Oriol Illa, president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00018/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.19

   Proposta de compareixença de Manuel Aguilar Hendrickson, del Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00019/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.20

   Proposta de compareixença de Jordi Tudela i Fernández, expert i exdirector del Programa per a l'impuls i ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProDep), amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00020/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.21

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00021/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.22

   Proposta de compareixença de David Casado, analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00022/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.23

   Proposta de compareixença de Toni Vilà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00023/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.24

   Proposta de compareixença de José Manuel Ramírez, director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00024/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.25

   Proposta de compareixença de Núria Carreras i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00025/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.26

   Proposta de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00026/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.27

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00027/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.28

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma de la Gent Gran amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00028/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.29

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00029/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.30

   Proposta de compareixença de Lluïsa Moret, presidenta de la Comissió de Benestar Social de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00030/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.31

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma de Professionals Nosaltres No Callem amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00031/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.32

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00032/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.33

   Proposta de compareixença de Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00033/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.34

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00034/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.35

   Proposta de compareixença de Vicente Botella, en representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00035/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.36

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00036/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.37

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00037/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.38

   Proposta de compareixença d'una representació del Consorci de Salut Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00038/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.39

   Proposta de compareixença de Júlia Montserrat, economista, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00039/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.40

   Proposta de compareixença de Gregorio Rodríguez Cabrero, catedràtic de la Universitat d'Alcalá de Henares, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00040/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.41

   Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00041/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.42

   Proposta de compareixença d'una representació del comitè d'experts per a la redacció del document de bases de l'Avantprojecte de la llei catalana d'autonomia personal amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00042/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.43

   Proposta de compareixença de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00043/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.44

   Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, professor de sociologia de la Universitat de Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00044/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.45

   Proposta de compareixença d'una representació de les sectorials dels professionals del sector de la dependència de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00045/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.46

   Proposta de compareixença d'una representació de les sectorials dels professionals del sector de la dependència de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00046/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.47

   Proposta de compareixença d'Anna Fornós, directora assistencial de l'Associació de la Paràlisi Cerebral, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00126/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.48

   Proposta de compareixença de Pere Marquès, en representació de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00127/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.49

   Proposta de compareixença de Mercè Boada, experta en dependència cognitiva per demència, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00128/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.50

   Proposta de compareixença de Jaume Padrós, metge geriatre expert en sociosanitaris, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00129/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.51

   Proposta de compareixença de Teresa Ramírez Rofastes, experta en dependència i capacitats cognitives, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 352-00130/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (Tram. 202-00022/10)

  Jordi Coma Videra, Representant; Juan López Castelló, Representant; Pedro Ignacio Antón Gorostidi, ; Joaquin Garcia Erencia, ; Luis Juan Castan, ; Juli Martí Garcia, ; Josep Lluís Navarro Yoris, ; Pol Rueda Romero, ; Andrés Rueda Sánchez, ; Higinio Vilellas Aldea,

  Nomenament de la Ponència

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 63, 89)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell (Tram. 250-00015/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 11; esmenes: BOPC, 58, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell (Tram. 250-00022/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 17; esmenes: BOPC, 58, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el copagament de l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 250-00081/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 41; esmenes: BOPC, 77, 22)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics (Tram. 250-00091/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 50; esmenes: BOPC, 77, 24)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes "subnormal", "mongolisme" i "mongòlic" en els diccionaris normatius català i espanyol i en el tesaurus europeu (Tram. 250-00092/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 52; esmenes: BOPC, 77, 25)

 • 8

  Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills menors de tres anys (Tram. 250-00099/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 59; esmenes: BOPC, 77, 28)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la manera com es garanteix l'especialització en gènere i polítiques socials en el concurs de trasllat de l'Institut Català de les Dones (Tram. 354-00003/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el suïcidi d'un menor transsexual a Rubí (Tram. 354-00009/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb el conseller d'Interior sobre la mort de quatre persones a la residència de gent gran Ribera del Sió, d'Agramunt, el 3 de novembre de 2015 (Tram. 354-00020/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la reforma de la renda mínima d'inserció (Tram. 354-00028/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Allem - Agrupació Lleidatana d'Entitats d'Atenció a Persones amb Discapacitat davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitat (Tram. 356-00020/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitat (Tram. 356-00037/11)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.