Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Divendres, 26 de febrer de 2016
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Afers Socials i Famílies (Tram. 410-00012/11)

  Elecció del secretari o la secretària de la Comissió

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00013/11)

  Dolors Bassa i Coll, Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Sessió informativa.