Comissió de Treball

Dia:
Dimarts, 25 de juliol de 2017
Hora:
14:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 202-00034/11)

    Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Elaboració del Dictamen.

    (Text presentat: BOPC, 152, 20; esmenes presentades: BOPC, 302, 3; informe: BOPC, 478, 9)

Nota: * La documentació que ha de servir de base al debat es distribueix adjunta a la convocatòria sens detriment de la publicació posterior en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.