Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 20 de juliol de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Helena Motos Hervás, en representació del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la situació del sector amb relació a les condicions de treball (Tram. 357-00531/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels promotors del manifest "No qualsevol treball, sinó un treball decent" davant la Comissió de Treball perquè n'expliqui els objectius (Tram. 356-00712/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el foment de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat (Tram. 250-00751/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 24; esmenes: BOPC, 316, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l'àmbit del treball (Tram. 250-00994/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 23; esmenes: BOPC, 452, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'una campanya de coneixement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa (Tram. 250-01014/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 45; esmenes: BOPC, 452, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de trucades 061 (Tram. 250-01054/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 432, 15; esmenes: BOPC, 470, 40)