Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 20 de juliol de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Helena Motos Hervás, en representació del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la situació del sector amb relació a les condicions de treball (Tram. 357-00531/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels promotors del manifest "No qualsevol treball, sinó un treball decent" davant la Comissió de Treball perquè n'expliqui els objectius (Tram. 356-00712/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el foment de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat (Tram. 250-00751/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 24; esmenes: BOPC, 316, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l'àmbit del treball (Tram. 250-00994/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 23; esmenes: BOPC, 452, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'una campanya de coneixement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa (Tram. 250-01014/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 45; esmenes: BOPC, 452, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de trucades 061 (Tram. 250-01054/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 432, 15; esmenes: BOPC, 470, 40)

Nota: * De conformitat amb l'article 82 del Reglament del Parlament, la documentació que ha de servir de base al debat del punt 8 (esmena a la proposta de resolució 250-01054/11) es distribueix adjunta a la convocatòria, sens detriment de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el proper dia 18/07/2017.
** En el supòsit que en la data de la Comissió la Ponència de la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social hagués acabat els seus treballs, la presidència proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure'n l'elaboració del dictamen.