Comissió de Treball

Dia:
Dimecres, 28 de juny de 2017
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 202-00009/10)

    Diosdado Toledano González, Representant; José María Álvarez Suárez, ; Josep Bel i Gallart, ; Luís Blanco Maldonado, ; Jaume Botey Vallés, ; Rosa M. Cañadell Pascual, ; Noel Climent Jurado, ; Raquel de Haro González, ; Sara de la Vega Molina, ; Alberto Escofet Sánchez, ; Maria Nieves Escofet Sánchez, ; Carmen Espinosa Antón, ; Maria Carmen Fuentes Alberola, ; Antonio Fuertes Esteban, ; Joan Carles Gallego i Herrera, ; Sixte Garganté Petit, ; Josep Maria Gasch Riudor, ; Joan Godayol Colom, ; Pilar Malla i Escofet, ; Patricia Manzo Apice, ; Carmen Laura Marino Avella, ; Ramón Masque Vergara, ; Josep Montoya Barberà, ; Arcadi Oliveres Boadella, ; Mireia Perarnau Pericas, ; Eva María Pino Sánchez, ; Jesús Plaza Lozano, ; Carme Porta i Abad, ; Sergi Raventós Panyella, ; Diego Jesús Rejón Bayo, ; Héctor Sánchez Mira, ; Lídia Santos i Arnau, ; Armando Rafael Varo González,

    Elaboració del Dictamen.

    (Obertura de la tramitació: BOPC, 43, 142; esmenes presentades: BOPC, 599, 3; esmenes presentades: BOPC, 74, 4; informe: BOPC, 455, 3; dictamen: BOPC, 455, 98)

Nota: * La documentació que ha de servir de base al debat es distribueix adjunta a la convocatòria sens detriment de la publicació posterior en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.