Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 22 de juny de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00688/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00689/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00690/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Franquesa i Roca, alcaldessa de Santa Eugènia de Berga, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00696/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies (Tram. 356-00698/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies (Tram. 356-00699/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Montse Castañé, coordinadora obrera i sindical, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00694/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Iborra i Plans, en representació de Càrnies en Lluita, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00693/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Prieto, en representació de la Confederació General del Treball d'Osona, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00695/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00691/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Grau, en representació de la Xarxa d'Economia Solidària, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 356-00692/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 357-00559/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 357-00560/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 357-00561/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 15

  Compareixença d'Anna Franquesa i Roca, alcaldessa de Santa Eugènia de Berga, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 357-00562/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 16

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Treball per a informar sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies (Tram. 357-00563/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 17

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Treball per a informar sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies (Tram. 357-00564/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 18

  Compareixença de Montse Castañé, coordinadora obrera i sindical, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 357-00565/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 19

  Compareixença d'Antoni Iborra i Plans, en representació de Càrnies en Lluita, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 357-00566/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 20

  Compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 357-00567/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 21

  Compareixença de Moisés Lara, en representació de la Xarxa d'Economia Solidària, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives (Tram. 357-00568/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

Nota: * En cas que s'aprovin les sol·licituds dels punts 1 a l'11 de l'ordre del dia, el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, fa avinent que proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar totes compareixences en aquesta mateixa sessió.