Convocatòria

Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 22 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: * En cas que s'aprovin les sol·licituds dels punts 1 a l'11 de l'ordre del dia, el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, fa avinent que proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar totes compareixences en aquesta mateixa sessió.