Convocatòria

Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: * En el supòsit que en la data de la Comissió la Ponència de la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya hagués acabat els seus treballs, la presidència proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure'n l'elaboració del dictamen.