Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 20 d'abril de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de garantia juvenil, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil (Tram. 356-00567/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil (Tram. 356-00568/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil (Tram. 354-00152/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense llar (Tram. 250-00778/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 300, 65; esmenes: BOPC, 332, 57)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'actualització del Portal de Conciliacions (Tram. 250-00849/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 43; esmenes: BOPC, 370, 70)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'una campanya de sensibilització de la discriminació laboral per l'embaràs (Tram. 250-00854/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 47; esmenes: BOPC, 370, 70)

 • 7

  Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a explicar els eixos de treball i la situació de les relacions laborals (Tram. 357-00232/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.