Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 2 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Organització d'Estibadors Portuaris de Barcelona davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la problemàtica dels estibadors (Tram. 356-00530/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença de la secretària general i del secretari d'Acció Sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Treball per a informar sobre la sinistralitat laboral (Tram. 357-00356/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Organització d'Estibadors Portuaris de Barcelona davant la Comissió de Treball per a informar sobre la problemàtica dels estibadors (Tram. 357-00408/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

Nota: * En cas que s'aprovi la sol·licitud inclosa en el primer punt de l'ordre del dia (tram. 356-00530/11), el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, fa avinent que proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença en aquesta mateixa sessió, com a punt 2