Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 2 de febrer de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia