Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 17 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè expliqui les polítiques actives d'ocupació (Tram. 356-00417/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la formació professional dual (Tram. 250-00425/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 65; esmenes: BOPC, 164, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres de pisos (Tram. 250-00490/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 158, 28; esmenes: BOPC, 194, 17)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la llibertat d'Andrés Bódalo Pastrana (Tram. 250-00545/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 201, 39)

 • 5

  Compareixença de la subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació davant la Comissió de Treball per a explicar les polítiques actives d'ocupació (Tram. 357-00233/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de la directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball per a explicar les polítiques actives d'ocupació (Tram. 357-00307/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

Nota: * D'aprovar-se el primer punt de l'ordre del dia (tram. 356-00417/11), el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença en aquesta mateixa sessió, conjuntament amb el punt 5 de l'ordre del dia.