Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 7 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Rosa Batalla, directora de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, davant la Comissió de Treball per a informar sobre l'estat de les loteries i els jocs d'atzar (Tram. 357-00087/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el teletreball (Tram. 250-00315/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 77; esmenes: BOPC, 142, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms (Tram. 250-00398/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 34; esmenes: BOPC, 164, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adequació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a les conclusions de l'Informe de fiscalització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes (Tram. 250-00410/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 49; esmenes: BOPC, 164, 11)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC Graphic (Tram. 250-00433/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 128, 74)