Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les bonificacions fiscals i la lluita contra la cronificació de l'atur (Tram. 250-00064/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 17)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de Delphi de Sant Cugat del Vallès (Tram. 250-00152/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 60, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms (Tram. 250-00173/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 66, 69; esmenes: BOPC, 101, 21)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Loly Fernández, responsable de salut laboral de Comissions Obreres, davant la Comissió de Treball perquè presenti l'informe "Situació i impacte de la declaració de les malalties relacionades amb el treball a Catalunya" (Tram. 356-00131/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.