Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 31 de març de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 202-00009/10)

  Diosdado Toledano González, Representant; José María Álvarez Suárez, ; Josep Bel i Gallart, ; Luís Blanco Maldonado, ; Jaume Botey Vallés, ; Rosa M. Cañadell Pascual, ; Noel Climent Jurado, ; Raquel de Haro González, ; Sara de la Vega Molina, ; Alberto Escofet Sánchez, ; Maria Nieves Escofet Sánchez, ; Carmen Espinosa Antón, ; Maria Carmen Fuentes Alberola, ; Antonio Fuertes Esteban, ; Joan Carles Gallego i Herrera, ; Sixte Garganté Petit, ; Josep Maria Gasch Riudor, ; Joan Godayol Colom, ; Pilar Malla i Escofet, ; Patricia Manzo Apice, ; Carmen Laura Marino Avella, ; Ramón Masque Vergara, ; Josep Montoya Barberà, ; Arcadi Oliveres Boadella, ; Mireia Perarnau Pericas, ; Eva María Pino Sánchez, ; Jesús Plaza Lozano, ; Carme Porta i Abad, ; Sergi Raventós Panyella, ; Diego Jesús Rejón Bayo, ; Héctor Sánchez Mira, ; Lídia Santos i Arnau, ; Armando Rafael Varo González,

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 43, 142)

 • 2

  Proposició de llei integral de protecció social catalana (Tram. 202-00010/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar el text de la Proposició de llei.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les noves obligacions bàsiques per a accedir a la renda mínima d'inserció (Tram. 354-00027/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió de Directores i Directors de les Oficines de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball perquè informi sobre l'estudi fet per aquesta comissió amb relació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 356-00039/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la situació del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 356-00051/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre el pagament dels honoraris dels conciliadors i mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya (Tram. 250-00019/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 16, 14)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la cronificació de l'atur (Tram. 250-00063/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 16; esmenes: BOPC, 68, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la lluita contra la cronificació de l'atur (Tram. 250-00065/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 17)

 • 9

  Proposta de resolució sobre els centres especials de treball (Tram. 250-00078/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 40, 16; esmenes: BOPC, 68, 11)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys (Tram. 250-00102/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 6; esmenes: BOPC, 80, 5)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00106/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 9)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la derogació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi penal (Tram. 250-00110/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 15)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'equiparació de les condicions i els drets laborals dels treballadors domèstics amb els de la resta de treballadors (Tram. 250-00158/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 60, 24)