Comissió de Treball

Dia:
Dimecres, 24 de febrer de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00015/11)

    Dolors Bassa i Coll, Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    Sessió informativa.