Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 1 de juny de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura per a presentar les dades i els informes relatius a la situació del català (Tram. 357-00193/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la llei de l'audiovisual espanyola i la futura llei de l'audiovisual catalana (Tram. 357-00194/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'abonament "De bat a bat" (Tram. 250-00521/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 259, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recuperació del camí del congost de Tresponts (Tram. 250-00523/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 259, 26)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la Fundació Conservatori Liceu (Tram. 250-00548/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Helena Bayo Delgado, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 271, 17; esmenes: BOPC, 304, 6)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la directora general del Patrimoni Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'estat de conservació dels béns culturals d'interès nacional (Tram. 356-00648/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.