Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 4 de maig de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Lluís Garcia Petit, director general de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial i president de l'Associació Catalana de Bioarqueologia, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l'actualització de la legislació sobre arqueologia i patrimoni cultural immaterial (Tram. 357-00191/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'associació L'Ateneu Divers davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l'accessibilitat a la cultura per les persones amb capacitats diverses (Tram. 357-00192/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre un nou significat de l'espai del Fossar de les Moreres (Tram. 250-00429/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 200, 49)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el desplegament normatiu de la figura del Bé Cultural d'Interès Local que estableix la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català (Tram. 250-00482/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 56; esmenes: BOPC, 267, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la muralla de la Seu Vella de Lleida (Tram. 250-00516/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 259, 17; esmenes: BOPC, 294, 10)