Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 28 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la lectura i l'edició (Tram. 250-00047/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 48; esmenes: BOPC, 83, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació artística i els ensenyaments artístics (Tram. 250-00048/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 49; esmenes: BOPC, 83, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la marginació i invisibilització de la cultura catalana en llengua castellana (Tram. 250-00049/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 24, 50)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'encaix del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona en el marc del futur sistema museístic català (Tram. 250-00064/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 30, 41; esmenes: BOPC, 83, 5)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00029/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar l'Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts del 2020 i per a informar sobre els projectes i les activitats actuals del Consell (Tram. 359-00002/13)

  Vinyet Panyella i Balcells, Presidenta

  Compareixença