Comissió de Cultura

Dia:
Divendres, 2 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00009/13)

    Natàlia Garriga Ibáñez, Consellera del Departament de Cultura

    Sessió informativa.