Comissió de Cultura

Dia:
Dilluns, 14 de desembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar l'Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts del 2019 (Tram. 359-00031/12)

  Vinyet Panyella i Balcells, Presidenta

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Col·lectiu de Companyies Independents de Teatre de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la crisi del sector cultural provocada per la Covid-19 (Tram. 357-01022/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Tècnics de l'Espectacle de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la crisi del sector cultural provocada per la Covid-19 (Tram. 357-01023/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el suport al flamenc i als tablaos (Tram. 250-01433/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 662, 63; esmenes: BOPC, 737, 34)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el finançament de la cultura (Tram. 250-01623/12)

  Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 749, 11)