Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la judicialització del patrimoni per part d'Aragó per a espoliar el Museu de Lleida (Tram. 250-01101/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà; Francesc Viaplana Manresa, del Grup Parlamentari Republicà; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 497, 21; esmenes: BOPC, 571, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la defensa del Museu de Lleida i la unitat de la seva col·lecció (Tram. 250-01104/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 501, 25)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les obres d'art (Tram. 250-01117/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 510, 62)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació i la gestió de la col·lecció d'art sacre del Museu de Lleida (Tram. 250-01137/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 510, 82)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac Albéniz, de Girona (Tram. 250-01001/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 14; esmenes: BOPC, 489, 14)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de les retallades pressupostàries en l'àmbit cultural (Tram. 250-01033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 472, 158; esmenes: BOPC, 531, 3)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'ús de referències històriques correctes per la Generalitat (Tram. 250-01041/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 13; esmenes: BOPC, 531, 3)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels fons audiovisuals (Tram. 250-01059/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 33; esmenes: BOPC, 531, 4)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de Lloret de Mar (Tram. 250-01112/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 510, 57)