Comissió de Cultura

Dia:
Dilluns, 2 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les actuacions del seu departament (Tram. 355-00202/12)

    Àngels Ponsa i Roca, Consellera del Departament de Cultura

    Sessió informativa.