Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 14 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics (Tram. 356-00845/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Intèrprets i Docents de Música Clàssica davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics (Tram. 356-00846/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Músics de Tarragona davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics (Tram. 356-00847/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Professional de Músics de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics (Tram. 356-00848/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat de Blues de Barcelona davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics (Tram. 356-00849/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Gerard Quintana, president de l'Acadèmia Catalana de la Música, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la necessitat d'un pla de viabilitat per al sector de la música (Tram. 356-00854/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Societat de Blues de Barcelona davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics (Tram. 357-00917/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació Professional de Músics de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics (Tram. 357-00916/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Intèrprets i Docents de Música Clàssica davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics (Tram. 357-00914/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics (Tram. 357-00913/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Gerard Quintana, president de l'Acadèmia Catalana de la Música, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la necessitat d'un pla de viabilitat per al sector de la música (Tram. 357-00918/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Músics de Tarragona davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics (Tram. 357-00915/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

Nota: *Si s'aproven les sol·licituds dels punts 1 al 6, el president, de conformitat amb l'article 54.4 del Reglament del Parlament, proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació conjunta de les sis compareixences en aquesta mateixa sessió.