Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 29 de juliol de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics (Tram. 357-00758/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del sindicat de tècnics Tecnicat davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels tècnics del sector cultural (Tram. 357-00759/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Secció de Cultura i Espectacles de la Confederació Nacional del Treball davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels treballadors del sector cultural (Tram. 357-00760/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la campanya "No em canviïs la llengua" (Tram. 354-00312/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Mandianes Araujo, president del Centre Gallec de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'activitat de divulgació i les propostes de l'associació (Tram. 356-00791/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.