Comissió de Cultura

Dia:
Dimarts, 23 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques (Tram. 357-00657/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga dels muntadors d'escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d'escenaris (Tram. 357-00620/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 354-00213/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 354-00280/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les accions que es duen a terme per a donar compliment a l'Informe de fiscalització 9/2019, corresponent a l'exercici del 2016 (Tram. 356-00645/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del projecte Vozes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els seus projectes per a la integració per mitjà de les orquestres i les corals (Tram. 356-00646/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Curanta i Girona, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les línies generals de treball i els projectes de l'Institut (Tram. 356-00649/12)

  Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs Castanyer, exconsellera de Cultura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 356-00652/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució (Tram. 356-00653/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Pere Aumedes Ferré, en representació del Circuit Urgellenc, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les sales de cinema petites de les Terres de Ponent (Tram. 356-00669/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics (Tram. 356-00705/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de tècnics Tecnicat davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels tècnics del sector cultural (Tram. 356-00706/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Secció de Cultura i Espectacles de la Confederació Nacional del Treball davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels treballadors del sector cultural (Tram. 356-00707/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació de l'occità a Catalunya (Tram. 356-00722/12)

  Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè expliqui el projecte d'unificació del sistema de lectura pública (Tram. 356-00726/12)

  Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, diputada al Congrés dels Diputats i exconsellera de Cultura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 356-00747/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Pons i Novell, síndic de la Sindicatura de Comptes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les conclusions de l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018 (Tram. 356-00748/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 356-00752/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del responsable de contractació pública de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 356-00753/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Ponsatí Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 356-00754/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.