Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 4 de desembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'activitat de suport a la tasca de les entitats socioculturals (Tram. 356-00583/12)

  Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l'activitat de suport a la tasca de les entitats socioculturals (Tram. 357-00655/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques (Tram. 356-00588/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la indústria audiovisual catalana (Tram. 250-00895/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 82; esmenes: BOPC, 450, 76)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 250-00907/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 394, 39; esmenes: BOPC, 450, 77)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de Badalona (Tram. 250-00911/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 400, 43; esmenes: BOPC, 450, 78)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet (Tram. 250-00936/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 25; esmenes: BOPC, 450, 78)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat (Tram. 250-00973/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 428, 41)

Nota: Si s'aprova la sol·licitud del punt 1, el president, de conformitat amb l'article 54.4 del RPC, proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació de la compareixença en aquesta mateixa sessió.