Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 2 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Acadèmia Catalana de la Música davant la Comissió de Cultura per a informar sobre diversos aspectes dels programes musicals de matinada de Televisió de Catalunya (Tram. 357-00442/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la Comissió de Cultura per a explicar l'experiència de feminitzar el cartell d'artistes i l'adhesió a la campanya "No callem" (Tram. 357-00443/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la manera com les retallades pressupostàries poden afectar les institucions culturals (Tram. 354-00180/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la posició de la Fira de Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers (Tram. 356-00525/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Catalunya Cultura davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les finalitats i la tasca de la Fundació (Tram. 356-00530/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga dels muntadors d'escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d'escenaris (Tram. 356-00533/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Historiadors de Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el dret dels catalans a rebre una informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliure (Tram. 356-00568/12)

  Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el funcionament de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Tram. 356-00574/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot (Tram. 250-00787/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 324, 25)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística (Tram. 250-00874/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 17; esmenes: BOPC, 425, 33)