Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 17 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi (Tram. 250-00730/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 19; esmenes: BOPC, 355, 20)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació plena de les persones amb trastorn de l'espectre autista en les festes populars, les fires d'atraccions, la cultura i el lleure (Tram. 250-00744/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 21; esmenes: BOPC, 355, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot (Tram. 250-00787/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 324, 25)

 • 4

  Proposta de resolució de suport al Festival d'Eurovisió de Tel-Aviv (Tram. 250-00795/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 330, 11)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Eva Faustino, membre de FG Legal i de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet (Tram. 356-00514/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Andrés Campos, president de Kzoo Music, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet (Tram. 356-00515/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Gerard de Lucas, membre de l'Associació per a la Defensa de la Marca, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet (Tram. 356-00516/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Júlia Bacaria, representant de Law&Tech, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet (Tram. 356-00517/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.