Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 3 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció de la vicepresidenta de la comissió. (Tram. 410-00010/12)

  Junta de Portaveus

  Elecció

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 354-00126/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.*

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les iniciatives polítiques previstes perquè Catalunya torni a liderar la producció editorial a l'Estat espanyol (Tram. 354-00110/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural (Tram. 354-00111/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els criteris per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres (Tram. 354-00116/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Xarxa de Cases de la Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte (Tram. 356-00383/12)

  Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 7.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la llei del patrimoni immaterial català i de l'associacionisme cultural (Tram. 311-00751/12)

   Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 213, 96)

  • 7.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura afectats per l'ordre de 5 d'octubre de 2018 de suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat (Tram. 311-00778/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 219, 68)

  • 7.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i el calendari previstos per a donar suport a l'estudi i la restauració del conjunt dels menhirs dipositats al santuari del Miracle, de Riner (Solsonès) (Tram. 311-00785/12)

   Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 219, 68)

  • 7.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg previst amb els ens vinculats al projecte d'emplaçament definitiu dels menhirs dipositats al santuari del Miracle, Renir (Solsonès) (Tram. 311-00786/12)

   Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 219, 69)

  • 7.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de conservació adoptades del 2010 ençà per als monuments de Tarragona amenaçats per l'erosió de la costa (Tram. 311-00800/12)

   Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 232, 60)

  • 7.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de conservació previstes per als monuments de Tarragona amenaçats per l'erosió de la costa (Tram. 311-00801/12)

   Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 232, 60)

  • 7.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inversió feta del 2010 ençà per a conservar els monuments de Tarragona amenaçats per l'erosió de la costa (Tram. 311-00802/12)

   Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 232, 61)

  • 7.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un estudi geològic i patrimonial per a avaluar l'estat de conservació del conjunt arqueològic i monumental de la ciutat de Tarragona (Tram. 311-00803/12)

   Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 232, 62)

  • 7.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives per a assolir que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat (Tram. 311-00927/12)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 268, 57)

  • 7.10

   Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00072/12)

   Comissió de Cultura

   Sessió informativa.

Nota: * D'aprovar-se el punt 2, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació, en aquesta mateixa sessió, de la sessió informativa de la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament.