Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 27 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció de la vicepresidenta. (Tram. 410-00010/12)

  Junta de Portaveus

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'harmonia del conjunt històric del pont de Besalú (Tram. 250-00458/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 200, 74)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls del centre Arts Santa Mònica com a centre pluridisciplinari de creació contemporània (Tram. 250-00591/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 70; esmenes: BOPC, 293, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la potenciació i l'ampliació del projecte "Cases de la música" a tot Catalunya (Tram. 250-00603/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 64; esmenes: BOPC, 293, 20)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs (Tram. 250-00613/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 77; esmenes: BOPC, 293, 21)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l'estudi, la preservació i la difusió de l'arquitectura popular de pedra seca (Tram. 250-00615/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 79; esmenes: BOPC, 293, 21)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística (Tram. 250-00616/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 81; esmenes: BOPC, 293, 21)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Acadèmia Catalana de la Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre diversos aspectes dels programes musicals de matinada de Televisió de Catalunya (Tram. 356-00315/12)

  Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la Comissió de Cultura perquè expliquin l'experiència de feminitzar el cartell d'artistes i l'adhesió a la campanya "No callarem" (Tram. 356-00367/12)

  Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà; Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.