Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 5 de desembre de 2018
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la seva activitat al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 355-00044/12)

    Laura Borràs i Castanyer, Consellera del Departament de Cultura

    Sessió informativa.