Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 28 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l'Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2017 i la Memòria del 2016 i per a informar sobre els projectes i activitats actuals (Tram. 359-00006/12)

  Carles Duarte i Montserrat, President

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l'Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2018 i la Memòria del 2017 i per a informar sobre els projectes i les activitats actuals (Tram. 359-00014/12)

  Carles Duarte i Montserrat, President

  Sessió informativa.

 • 3

  Compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la necessitat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda (Tram. 357-00105/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les raons per les quals el 5 d'octubre de 2018 es va donar ordre de suspendre les despeses als centres de cultura amb efectes immediats (Tram. 354-00041/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l'Hospitalet de Llobregat i l'Associació Cultural d'Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el reconeixement de la fira d'atraccions com a activitat cultural (Tram. 356-00212/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana (Tram. 250-00364/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 158, 27; esmenes: BOPC, 189, 17)