Comissiˇ de Cultura

Dia:
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ de Cultura amb la consellera de Cultura sobre el nomenament de LluÝs Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'Ómbit internacional del Departament de Cultura (Tram. 355-00024/12)

  Comissiˇ de Cultura

  Sessiˇ informativa.

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissiˇ:

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures de seguretat i de protecciˇ adoptades en el darrer any davant els problemes estructurals detectats a l'amfiteatre romÓ de Tarragona (Tram. 311-00375/12)

   Maialen Fernßndez Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 17)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures aplicades actualment per a protegir l'estructura de l'amfiteatre romÓ de Tarragona (Tram. 311-00376/12)

   Maialen Fernßndez Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 17)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions previstes per a reparar les deficiŔncies detectades en l'estructura de l'amfiteatre romÓ de Tarragona (Tram. 311-00377/12)

   Maialen Fernßndez Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 18)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la durada prevista de les obres per a reparar les deficiŔncies detectades en l'estructura de l'amfiteatre romÓ de Tarragona (Tram. 311-00378/12)

   Maialen Fernßndez Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 19)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si s'ha fet algun estudi geol˛gic o patrimonial que detectÚs el deteriorament de l'amfiteatre romÓ de Tarragona (Tram. 311-00379/12)

   Maialen Fernßndez Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 20)

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'import i la partida pressupostÓria destinats a reparar l'escletxa apareguda a l'amfiteatre romÓ de Tarragona (Tram. 311-00380/12)

   Maialen Fernßndez Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 21)

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions i els recursos econ˛mics per a articular el sector de la m˙sica atenent la diversitat estilÝstica, jurÝdica, econ˛mica, social i territorial (Tram. 311-00413/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 17)

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions i els recursos econ˛mics per a potenciar la formaciˇ musical (Tram. 311-00414/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 17)

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions i els recursos econ˛mics per a aconseguir nou p˙blic en el sector de la m˙sica (Tram. 311-00415/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 18)

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions i els recursos econ˛mics per a optimar l'impacte dels ajuts en la creaciˇ, producciˇ i difusiˇ de la m˙sica (Tram. 311-00416/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 19)

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions i els recursos econ˛mics per a potenciar el Mercat de M˙sica Viva de Vic i la Fira MediterrÓnia de Manresa (Tram. 311-00417/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 19)

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions i els recursos econ˛mics per a crear el marc i les eines per a internacionalitzar la producciˇ musical (Tram. 311-00418/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 20)

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions fetes en aplicaciˇ del Pla integral de la m˙sica a Catalunya i els recursos econ˛mics que s'hi han destinat (Tram. 311-00419/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 21)

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures previstes per a avanšar en el patrocini i el mecenatge culturals (Tram. 311-00443/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 13)

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'aplicaciˇ del Pla integral de les arts visuals (Tram. 311-00445/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 13)

  • 2.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures previstes per a actualitzar el Sistema d'Arxius de Catalunya (Tram. 311-00446/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 14)

  • 2.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les iniciatives previstes per a impulsar la defensa de l'artista i el creador (Tram. 311-00447/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 14)

  • 2.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la necessitat de modificar la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 311-00448/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 15)

  • 2.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions per a recuperar i consolidar espectadors de cinema en catalÓ (Tram. 311-00449/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 15)

  • 2.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la necessitat d'impulsar un pacte nacional per l'audiovisual (Tram. 311-00450/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 15)

  • 2.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'aportaciˇ de recursos per a executar la tercera fase de l'excavaciˇ arqueol˛gica del convent del Roser de Ciutadilla (Urgell) (Tram. 311-00539/12)

   Elisenda Alamany GutiÚrrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 149, 205)

  • 2.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'estructura organitzativa de l'Órea dirigida per LluÝs Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'Ómbit internacional del Departament de Cultura (Tram. 311-00553/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 149, 205)

  • 2.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el personal, cÓrrecs, funcions i retribucions de l'Órea del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'Ómbit internacional del Departament de Cultura (Tram. 311-00554/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 149, 206)

  • 2.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la dotaciˇ econ˛mica del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'Ómbit internacional del Departament de Cultura (Tram. 311-00555/12)

   HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 149, 206)

  • 2.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'aportaciˇ de recursos per a fer efectiva l'aturada de la ru´na i la restauraciˇ del castell de Vergˇs Guerrejat, a EstarÓs (Segarra) (Tram. 311-00587/12)

   Elisenda Alamany GutiÚrrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 149, 209)

  • 2.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures previstes per a aturar l'esfondrament de la muralla medieval de TorÓ i restaurar-la (Tram. 311-00623/12)

   Elisenda Alamany GutiÚrrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 184, 70)

  • 2.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per les quals la consellera de Cultura no va assistir al lliurament del premi Planeta 2018 (Tram. 311-00625/12)

   Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 184, 71)

 • 3

  Proposta de resoluciˇ sobre el foment de les orquestres privades (Tram. 250-00314/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; HÚctor Amellˇ Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 84; esmenes: BOPC, 170, 16)

 • 4

  Proposta de resoluciˇ sobre la igualtat de gŔnere en les polÝtiques culturals (Tram. 250-00330/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

  Debat i votaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 140, 22)

 • 5

  Proposta de resoluciˇ sobre el jaciment arqueol˛gic de la Cova Gran, de Santa Linya (Tram. 250-00331/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 24; esmenes: BOPC, 170, 19)

 • 6

  Proposta de resoluciˇ sobre el fons de l'editorial Anagrama (Tram. 250-00351/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 41; esmenes: BOPC, 180, 9)