Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 26 de setembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del Departament de Cultura (Tram. 354-00013/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la necessitat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda (Tram. 356-00056/12)

  Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les funcions del seu càrrec (Tram. 356-00193/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d'Aran a patrimoni de la humanitat natural i cultural (Tram. 250-00019/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 23, 23; esmenes: BOPC, 125, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana (Tram. 250-00020/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 23, 23; esmenes: BOPC, 125, 7)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l'aranès (Tram. 250-00145/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 13; esmenes: BOPC, 125, 8)