Convocatòria

Comissió de Cultura

Dia:
Dimarts, 10 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00007/12)

    Laura Borràs i Castanyer, Consellera del Departament de Cultura

    Sessió informativa.